میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان

میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, کارگاه مهندسی تکنیکوم
در این مطلب مشاهده خواهید کرد ... پنهان
69

این میز به منظور جدا سازی و فر آوری چربی ، دل و جگرو سنگدان کاربرد دارد . بدنه از جنس استنلس استیل ساخته می شود.

میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, کارگاه مهندسی تکنیکوم
میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان
میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, کارگاه مهندسی تکنیکوم
میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان
میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, کارگاه مهندسی تکنیکوم
میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان
میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, کارگاه مهندسی تکنیکوم
میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان
میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, کارگاه مهندسی تکنیکوم
میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان
میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, کارگاه مهندسی تکنیکوم
میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان

میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, کارگاه مهندسی تکنیکوم میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, کارگاه مهندسی تکنیکوم

میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, کارگاه مهندسی تکنیکوم
???????????????????????????????

میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, کارگاه مهندسی تکنیکوم میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, میز های مخصوص جدا سازی و بسته بندی دل و جگر و سنگدان, کارگاه مهندسی تکنیکوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *