کارگاه مهندسی تکنیکوم

کارگاه مهندسی تکنیکوم فعالیت خود را در زمینه ساخت دستگاههای کشتارگاههای مرغ و تبدیل ضایعات کشتارگاهی از سال 1365 آغاز نموده است و در سال 1374 موفق به اخذ گواهی فعالیت صنعتی از وزارت صنایع و معادن گردید.

کارگاه فنی تکنیکوم با تیکه بر سالها تجربه و دانش روز تا کنون موفق به طراحی و ساخت چندین واحد کشتارگاه مرغ و کارخانه جات تبدیل ضایعات کشتارگاهی در سراسر کشور گردیده و برخی از محصولات این کارگاه جهت صادرات به کشورهای همسایه تولید و صادر گردیده است.

برخی از مجموعه محصولات تولیدی این کارگاه عبارتند از:

 

کارگاه مهندسی تکنیکوم