واحد بسته بندی

تاریخ زن

تاریخ زن

دستگاه تاریخ زن به منظور درج تاریخ تولید و انقضاءمحصول بر روی پلاستیک مرغ کاربرد دارد . سیستم دیجیتالی و حرارتی و مانیتور و سیستم پنوماتیک بصورت کوپله شده بر روی یک دستگاه چهار پایه استنلس استیل نصب گردیده است که اپراتور به راحتی پلاستیک مصرفی روزانه را با دستگاه مزبورمیتواند نسبت به درج تاریخ …